стенды по истории беларуси для кабинета

Содержание

Материалы для стенда в кабинет истории

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

hello html m4d6aeb3c

hello html 6c87148b

“Полацкае княства – магутная дзяржава, якая існавала ў 9-13 стст. Займала значную частку тэрыторыі сучаснай Беларусі і мела сваю княжацкую дынастыю, што на той час было праяўленнем дзяржаўнасці. Полацкаму княству належала вядучая роля на пачатку гісторыі Беларусі.У 13 ст. існавалі Тураўскае і Смаленскае ікняствы, якія пэўны час былі самастойнымі.Нашымі продкамі, якія жылі ў Полацкім і Тураўскім княствах, а пазней у Гарадзенскім, Наваградскім, Смаленскім ды іншых княствах, створана багатая і адметная матэрыяльная і духоўная культура”.

Важнейшыя гістарычныя падзеі

862 г. Першыя летапісныя звесткі пра Полацк.

Читайте также:  как искать в истории гугл хром по дате

980 г. Першыя летапісныя звесткі пра Тураў.

988 г. Прыняцце хрысціянства ўсходнімі славянамі.

992 г. Утварэнне Полацкай епархіі.

1005 г. Утварэнне Тураўскай епархіі.


Канец 10 ст. Утварэнне Тураўскага княства.

1067 г. Бітва на р. Немізе. Першыя летапісныя звесткі пра Мінск.

hello html m4cd06e07

Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае – гэта магутная еўрапейская беларуска-літоўская дзяржава, якая ўзнікла ў верхнім і сярэднім Панямонні з цэнтрам у Навагрудку, у якой беларускія землі былі сацыяльна-эканамічным і культурным ядром ”.

Важнейшыя гістарычныя падзеі

1009 г. Першыя летапісныя звесткі пра Літву.

1235 г. Першыя летапісныя звесткі пра “Літву Міндоўга”.

1253 г. Каранаванне Міндоўга.

1323 г. Вільня стала сталіцай ВКЛ.

1363 г. Разгром войскам князя Альгерда татар на Сініх Водах.

1385 г. Крэўская унія- дагавор аб саюзе ВКЛ і Польскага каралеўства.

1399 г. Бітва войск князя Вітаўта з татарамі на р. Ворскле.

15 ліпеня 1410 г. Грунвальдская бітва.

1432-1436 гг. Грамадзянская вайна ў ВКЛ.

8 верасня 1514 г. Бітва пад Оршай паміж войскамі ВКЛ і Маскоўскага княства.

1517 г. Ф.Скарына выдаў у Празе 1-ю друкаваную беларускую кніжку “Біблія”.

1559-1583 гг. Лівонская вайна.

hello html m6ddba107

“Рэч Паспалітая – федэратыўная дзяржава беларускага, літоўскага, польскага і ўкраінскага народаў. Складалася з двух адносна самастойных палітыка- тэрытарыяльных утварэнняў: польскай кароны / Польшча, частка Украіны / і Вялікага княства літоўскага /Беларусь, Літва/. У складзе гэтай дзяржавы польскай доўгі час захоўвала аўтаномію са сваім кіраваннем, заканадаўствам, межамі, войскам ”.

Важнейшыя гістарычныя падзеі

1569 г. Люблінская унія. Утварэнне канфедэратыўнай дзяржавы – Рэчы Паспалітай.

1596 г. Берасцейская царкоўная унія. Утварэнне уніяцкай царквы.

1654-1667 гг. Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй. У гэтай вайне Беларусь стратіла кожнага другога жыхара /1,8 млн. чалавек з 3,6 млн./

Читайте также:  музей истории москвы вднх

1700-1721 гг. Пайночная вайна Расіі са Швецыяй. Многія падзеі, у т.л. бітва пры в. Лясная ў 1708 г. а дбыліся на т э эрыторыі Беларусі. Загінуў кожны трэці беларус.

1772, 1793, 1795 гг. адзелы Рэчы Паспалітай паміж Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй. Беларусь увайшла ў склад Расійскай імперыі.

1794 г. Паўстанне ў Польшчы, на Беларусі і ў Літве пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі.

hello html 29f960f6

“У выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай Беларусь апынулася ў складзе Расійскай імперыі. Указам ад 1840 г. забаранялася ўжываць назву “Беларусь”, а замест яе ўведзена назва “Северо-западный край”. Беларускі народ у гэты перыяд падвяргаўся сацыяльна-эканамічнаму, нацыянальнаму прыгнёту, не прызнавалася існаванне беларускага этнасу, а яго мова аб”яўлялася дыялектам рускай мовы”.

Важнейшыя гістарычныя падзеі

1812 г. Вайна Францыі з Расіяй. Беларусь страціла кожнага чацвёртага жыхара.

1817-1823 гг. Дзейнасць тайных таварыстваў пры Віленскім універсітэце.

1830-1831 гг. Нацыянальна-вызваленчае паўстанне супраць царызму.

1839 г. Ліквідацыя уніяцкай царквы на Беларусі.

1840 г. Скасаванне дзеяння на тэрыторыі Беларусі Статута ВКЛ.

1861 г. Адмена прыгоннага права.

1863-1864 гг. Нацыянальна-вызваленчае паўстанне супраць царызму пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага.

1905-1907 гг. Першая буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя ў Расіі і на Беларусі.

1906-1915 гг. Выданне ў Вільні газеты “Наша Ніва”.

1914-1918 гг. Першая сусветная вайна. Беларусь страціла кожнага пятага жыхара.

hello html m57dc007e

Важнейшыя гістарычныя падзеі

25 кастрычніка 1917г. Кастрычніцкая рэвалюцыя.

Снежань 1917 г. Усебеларускі з”езд.

3 сакавіка 1918 г. Брэсцкі мірны дагавор паміж РСФСР і Германіяй.

25 сакавіка 1918 г. Утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі /БНР/.

1 студзеня 1919 г. Утварэнне Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь /ССРБ/.

31 ліпеня 1920 г. Другое абвяшчэнне Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь /ССРБ/.

30 снежня 1922 г. Утварэнне СССР.

28-39 кастрычніка 1939 г. Уваходжанне Заходняй Беларусі ў склад БССР.

1 верасня 1939 г.- 2 верасня 1945 г. Другая сусветная вайна. Беларусь страціла кожнага чацвёртага жыхара.

Читайте также:  сколько навыков можно прокачать у экипажа в wot

22 чэрвеня 1941г.- ліпень 1944 г. Акупацыя Беларусі нямецка- фашысцкімі захопнікамі ў час Вялікай Айчыннай вайны.

26 красавика 1986 г. Катастрофа на ЧАЭС.

27 липеня 1990 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце БССР.

25 жніўня 1991 г. Вярхоўны Савет БССР надаў Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР статус канстытуцыйнага закона, аднаўленне незалежнай дзяржаўнасці.

19 верасня 1991 г. Беларуская дзяржава стала называцца Рэспубліка Беларусь.

15 сакавіка 1994 г. Вярхоўны Савет РБ прыняў Канстытуцыю РБ. Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай.

10 ліпеня 1994 г. Усенародным галасаваннем прэзідэнтам РБ абраны А.Г.Лукашэнка.

Источник

Кабинет истории

nakleika istoriya
— это наука, занимающаяся изучением особенности деятельности человека в прошлом. Эта наука дает возможность определить причины событий, имевших место задолго до нас и в наши дни. История как наука существует не менее, чем 2500 лет. Ее основателем считают греческого ученого и летописца Геродота. В античное время эту науку ценили и считали её «наставницей жизни».

Вспомогательные исторические науки

У исторической науки есть дисциплины, которые помогают ей установить историческое прошлое.

Генеалогия – наука, изучающая родственные связи во всех их проявлении.

Геральдика – наука, изучающая гербы и символы.

Дипломатика – наука, изучающая историю правовых документов.

М етрология – наука, изучающая всевозможные метрики (меры объема, длины и т.д.)

Ономастика – наука, изучающая имена.

Топонимика – наука, изучающая географические названия.

Нумизматика – наука, изучающая историю монет и средств обмена.

Палеография – наука, изучающая письменные источники.

b44 616 3

Антропонимика – наука, изучающая личные имена людей.

Этнонимика – наука, изучающая названия этносов.

Теонимика – наука, изучающая имена в рамках религиозных культов и религий.

Сфрагистика – наука, изучающая печати.

b63 172 2

Хронология – наука, изучающая временные рамки истории.

Этимология – наука, изучающая историю языка.

Историческое образование в Республике Беларусь

Источник

Поделиться с друзьями
Моря и океаны
Adblock
detector